Zobaczmy się   
   nawzajem   
  – transformacja   
   społeczna   
   w fotografii   
   dokumentalnej   

Zabrze

26–27.05.2023

8. Międzynarodowe
Sympozjum
Fotograficzno-Socjologiczne

2023



  RADA NAUKOWA  

doc. Mgr. Jiří Siostrzonek Ph.D.
/Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě/

MgA. Arkadiusz Gola, Ph.D.
/Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě/

prof. dr hab.Krystyna Doktorowicz
/Dziekan Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach/

dr hab. Piotr Muschalik
/Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach/



  PROGRAM  

27 maja /piątek/

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Szyb Carnall – Kopalnia Edisona

/ul. Wolności 410/

10.00–10.15

otwarcie Sympozjum

9.45–10.30

doc. Mgr. Jiří Siostrzonek Ph.D.,
MgA. Mgr. Ondřej Durczak, Ph.D.

/Instytut Twórczej Fotografii w Opawie/
Zrození metropole. Ostrava ve fotografiích padesátých a šedesátých let 20. století. Narodziny metropolii.
Ostrawa w fotografiach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych latach XX stulecia.

10.45–11.15

mgr Artur Reszko
/Polska Agencja Prasowa, Białystok/
Spotkanie z człowiekiem, inspiracja w fotografii dokumentalnej.

11.15–11.45

Mgr. et Mgr. Alena Čechová
/Uniwersytet Karola w Pradze / Instytut Twórczej Fotografii w Opawie/
Architektura jinak. Architektura inaczej.

11.45–12.15

przerwa kawowa

12.15–12.45

mgr Maks Skrzeczkowski
/Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki/
Kocham Cię Polsko

12.45–14.00

panel dyskusyjny

uczestnicy:

prof. Krystyna Doktorowicz,

prof. Aleksandra Kuzior,

doc. Mgr. Jiří Siostrzonek Ph.D.,

mgr Artur Reszko,

mgr Maks Skrzeczkowski,

prof. Piotr Muschalik,



moderator:

MgA. Arkadiusz Gola, Ph.D.

14.15–15.45

obiad

 

Galeria Cafe Silesia

ul. 3 Maja 6

16.00–19.00

projekcje filmów o fotografii /
Jindřich Štreit – Między światłem a ciemnością

Kino Roma

ul. Padlewskiego 4

27 maja /sobota/

Zabrze

10.00–15.00

warsztaty fotograficzne na terenie Zabrza